Hogeldiniz

Matbaa Sektöründe Biz...

Aksa Ajans Ümraniye Matbaa Reklam Promosyon Hizmetleri ünvan覺 ile 襤stanbul Ümraniye bölgesindeki firmam覺z, youn olarak 襤stanbul Avrupa ve Anadolu yakas覺nda olmakla birlikte Türkiye genelinde yayg覺n müteri portföyüne sahiptir. Faaliyet gösterdii matbaa sektörü, geni ürün ve hizmet grubuna hitap eden bir sektör olduundan, firmam覺z ürün portföyünü buna mukabil geni tutmakta ve ayr覺ca  sürekli art覺rma odakl覺 çal覺maktad覺r. Sektöründeki yenilikleri ve deiimleri sürekli takip etmekte olan firmam覺z, bu konudaki eksik ve yanl覺lar覺 tespit noktas覺nda sorumlu davranmakta, tespitleri dorultusunda en doru deerlendirmeyi yapmaya çal覺arak kendini güncellemeye tabi tutmakta, en doru hizmet politikas覺n覺 üretmeye çal覺maktad覺r. Aksa Matbaa sektöründe sipariten teslimata kadar müterilerine birinci s覺n覺f hizmet kalitesi salama amac覺ndaki firmam覺z, matbaa ajans sektöründe eksik olduunu düündüü 'yakla覺m fark覺'n覺 da oluturma çabas覺ndad覺r. Yakla覺m fark覺 ile geliime ve yenilie aç覺k yap覺s覺yla uzun vadedeki kurumsal hedeflerinde baar覺l覺 olaca覺 inanc覺ndad覺r.